Funca

La Fundació Privada Escola Futbol Calella té com a únic objectiu la FORMACIÓ ESPORTIVA I HUMANA de joves entre 5 i 18 anys mitjançant la pràctica del futbol. Els valors intrínsecs que formen l’esperit esportiu (esforç, afany de superació, fortalesa davant l’adversitat, esportivitat, companyonia, etc.) són plenament incorporats en aquesta filosofia general.

L’essència del club esta basada en el recolzament al jugador tant en el seu vessant personal com en l’esportiu. L’educació i el civisme, dins i fora del terreny de joc, tenen una importància cabdal en la filosofia de l’entitat. La qualitat esportiva dels equips és important, però molt més ho és la bona imatge i el respecte que ofereixen els seus jugadors envers contraris, àrbitres o públic.

L’aplicació disciplinada d’un Reglament Intern ens donarà més fruit de l’esforç individual i col·lectiu, que repercutirà sens dubte en els objectius marcats per la temporada.