Actualment la FUNDACIÓ està integrada per 11 equips que militen en diferents categories.

La plantilla està al voltant de 230 jugadors, amb edats compreses entre els 7 i 18 anys, i una Escola de Futbol (Escoleta), per a nens i nenes d’edats compreses entre els 4 i els 7 anys.

Equip