La nostra visió del patrocini.

• Incrementar el coneixement de la imatge d’una marca.

• Crear  vincles positius entre la Marca i la Fundació, que dinamitzen el coneixement dels productes o serveis que ofereix l’empresa o institució.

• No es solament una inversió en Publicitat, sinó que representa una inversió en el conjunt de valors que representa  l’esport.

• Establir una col·laboració estreta amb el patrocinador per a gestionar tot tipus d’accions que puguin beneficiar a ambdues parts.


Avantatges de ser el nostre patrocinador

• Visibilitat en tots els actes que realitzi la Fundació.

• Baner preferencial en la pàgina Web de la Fundació Privada Escola.

• Dret a incloure el seu logotip en tota la publicitat que faci el Club de les activitats del Futbol Base, Campus de Nadal i Reis, Anuncis a Premsa, etc.